Vëllimi i mirë: 2.9 m3

Kostoja e gërmuar një pus: 1450
Kostoja e largimit të tokës: 580

Total: 2030


© www.zhitov.ru