Përmasat grumbull i zhavorrit apo rërës
Përmasat grumbull i zhavorrit apo rërës

Vëllimi i grumbullit 3.047 m3
Sipërfaqja e tog 10.1 m2© www.zhitov.ru