Vizatim i Përgjithshëm
Vizatim i Përgjithshëm

Të dhënat e para
Gjerësia e mahi 150 mm
E dalë 500 mm
Gjerësinë e shtëpisë në dimensionet e jashtme 6000 mm
Kulmin e kulmit filloi të skate 2000 mm

Gjatësinë e dalë në mahi 3551 mm
E dalë 592 mm
Gjatësia e përgjithshme e mahi dhe qerpikë 4143 mm
Angle prerë 58°
Distanca nga mahi buzë larë para se të poshtë 100 mm
Vini re se kjo distancë duhet të masë kënd 58° në prag mahi

© www.zhitov.ru