Skematike kolone bazë
Skematike kolone bazë
shtyllave themeli
shtyllave themeli

Vëllimi i krye të kolonës 0.038 m3
Vëllimi i bazës 0.025 m3
Vëllimi total i shtyllën e 0.063 m3

Distanca në mes shtyllave horizontalisht 1450 mm
Distanca ndërmjet kolonave vertikale 1433 mm
Numri i shtyllave themel 20 copë

Vëllimi i shtyllave të betonit 1.257 m3
Volumi i betonit për skarë 0.606 m3
Vëllimi total i konkret 1.863 m3

Gjatësia e përforcimit në një kolonë 4.2 m
Shuma e përforcimeve në kolona 84 m
Gjatësia e përforcimeve në skarë 84 m
Gjatësia totale e rebar 168 m

Pesha totale e përforcimeve 149.08 kg

Kostoja e materialeve të ndërtimit për themelimin

Numrin e kërkuar të thasë çimento në 50 kg: 13.04. (ose 652.05 kg)
Kostoja e çimentos 2608.2

rërë 1630.13 kg
Kostoja e rërës 489.04

rruge e asfaltuar 2347.38 kg
Kostoja e zhavorrit 938.95

pajisje Room 2981.6

Total: 7017.79


© www.zhitov.ru