Rekomandime
Devijimi nga lehtësi formulës 31.4%
 • Sugjeroi që të rritet numri i fazave tjetër 3
 • Hapi thellësi të mjaftueshme
  Shkallët përshtatshëm kënd 34.3°
  shkallë relativisht të rehatshëm
  Shkallët total vizatim
  Shkallët total vizatim

  Vizatimi fazat Template
  Vizatimi fazat Template

  Vizatimi bowstring
  Vizatimi bowstring  Të dhënat e para
  Ashensor 2500 mm
  Gjatësia e stairwells në planin e 3000 mm
  Gjerësia e pista 800 mm
  Numri i hapave 10
  Hapat për të ulur string 3
  Trashësia e hapave 50 mm
  hapa parvaz 50 mm

  Madhësia Hapi
  lartësi Hapi 250 mm
  hapa Thellësia 417 mm
  Lartësia e risers 200 mm

  Tra mbështetës
  Gjatësia e para të vargut sipërme 2663 mm
  Gjatësia e tra sipërme të plotë 3067 mm
  Gjatësia e poshtme e parë të vargut 1775 mm
  Gjatësia e plotë e vargut më të ulët 2180 mm
  Trashësia e vargut 276 mm
  Largësia në varg në mes të plagë në fazën e 444 mm
  Këndi i shkallëve 34.3° nga kati  © www.zhitov.ru