Rekomandime

Rekomandime
Devijimi nga lehtësi formulës 13.8%
 • Sugjeroi që të rritet numri i fazave tjetër 2
 • Hapi thellësi të mjaftueshme
  Shkallët Jo ideale kënd 27.7°, më pak 30°
 • Rekomandojë për të reduktuar gjatësinë e hapjes X211 mm
 • Një shkallë Inconvenient

  Të dhënat e para
  Ashensor 2500 mm
  Gjatësia e stairwells në planin e 3000 mm
  Gjerësia e pista 800 mm
  Numër të fazave të 13
  fazat e Rotari 3
  Para se të kthyer hapat e 4
  Trashësia e hapave 50 mm
  hapa parvaz 50 mm

  Madhësia Hapi
  lartësi Hapi 192 mm
  hapa Thellësia 417 mm
  Lartësia e risers 142 mm
  kënd fazat e Brendshme rrotullues 30°

  Tra mbështetës
  Gjatësia e para të vargut sipërme 2484 mm
  Gjatësia e tra sipërme të plotë 2937 mm
  Gjatësia e poshtme e parë të vargut 2070 mm
  Gjatësia e plotë e vargut më të ulët 2523 mm
  Trashësia e vargut 238 mm
  Largësia në varg në mes të plagë në fazën e 414 mm
  Këndi i shkallëve 27.7° nga kati  © www.zhitov.ru