Rekomandime
Devijimi nga lehtësi formulës 31.4%
 • Sugjeroi që të rritet numri i fazave tjetër 3
 • Hapi thellësi të mjaftueshme
  Shkallët përshtatshëm kënd 34.3°
  shkallë relativisht të rehatshëm
  Shkallët total vizatim
  Shkallët total vizatim

  Diagrami i fazës
  Diagrami i fazës

  Vizatimi fazat Template
  Vizatimi fazat Template

  Vizatimi bowstring
  Vizatimi bowstring  Të dhënat e para
  Lartësia e shkallës 2500 mm
  Gjatësia e stairwells në planin e 3000 mm
  Gjerësia e pista 800 mm
  Numri i hapave 10
  Ground në vend të 4 fazë
  Trashësia e hapave 50 mm
  hapa parvaz 50 mm

  Tra mbështetës
  Gjatësia e sipërme tra 2663 mm
  Gjatësia e tra fund 1775 mm
  Largësia në varg në mes të plagë në fazën e 444 mm
  Këndi i shkallëve 34.3° nga kati

  Madhësia Hapi
  lartësi Hapi 250 mm
  hapa Thellësia 417 mm
  Lartësia e risers 200 mm


  © www.zhitov.ru