Side dhe pamje front
Side dhe pamje front
Dimensionet e çatisë dhe murit anësor
Dimensionet e çatisë dhe murit anësor

Serra Area: 11.25 m2
Vëllimi i serrës: 22.86 m3
Rrethues: 14 m

Kulmi zonë: 17.67 m2
Zona e mureve anësore: 9.45 m2 (2 x 4.725)
Fasada Area: 10.16 m2 (2 x 5.08)
Sipërfaqja e përgjithshme e lustrim: 37.28 m2

Gjatësia e harqeve: 6027 mm (6 copë)

Gjatësia totale e materialeve kornizë: 77.96 m


© www.zhitov.ru