Side dhe pamje front
Side dhe pamje front
Dimensions i kulmit
Dimensions i kulmit


Serra Area: 11.25 m2
Vëllimi i serrës: 21.38 m3
Rrethues: 14 m

Sipërfaqja e përgjithshme e lustrim: 36.36 m2
Kulmi zonë: 13.36 m2 (2 x 6.68)
Zona e mureve anësore: 13.5 m2 (2 x 6.75)
Fasada Area: 9.5 m2 (2 x 4.75)

Gjatësia e materialeve kornizë: 122.12 m


© www.zhitov.ru