Themeli i Përgjithshëm Vizatim
Themeli i Përgjithshëm Vizatim
Armaturë
Armaturë

Materiale

Gjurmë e themelimit: 14.25 m2
Volumi i betonit për themel: 22.8 m3

Gjithsej përforcim me tab në 4 seri: 442.2 m
Rreshtave horizontale: 132 m
Bare vertikale: 211.2 m
Lidh shufra: 99 m
Lidhje: 66
Pesha totale e përforcimeve: 392.39 kg

Siperfaqja e kallepit: 86.4 metra katrorë
Lëndë druri: 2.16 metra kub
ose 145 Gjatësia e konturit 6000 mm, gjerësi 100 mm

Kostot

Numrin e kërkuar të qese të çimentos 50 kg: 160 ose 8000 kg
Kostoja e çimentos 32000

rërë 20000 kg
Kostoja e rërës 6000

rruge e asfaltuar 28800 kg
Kostoja e zhavorrit 11520

Buletin 2.16 metra kub
Kostoja e lëndë druri 11880

Armaturë 392.39 kg
pajisje Room 7847.8

Total: 69247.8


© www.zhitov.ru