Gips plasterboard
Gips plasterboard
Profil
Profil


Zona ndarje: 12.6 m2 ose 25.2 m2 të dyja palët
Numri i fletëve të drywall: 10 copë (2 shtresë)
Profili Guide: 14.6 m ose 5 Aksionet në 3 metra
Profili i Rack: 33.1 m ose 12 Aksionet në 3 metra

Vida Drywall: 191 copë ose 382 copë të dyja palët
Vida kornizë: 158 copë
Vetë-përgjimi vida vetëm: 349 copë ose 540 copë të dyja palët

Nënshkrimin Tape: 14.6 m
Përforcimi kasetë: 37 m ose 74 m të dyja palët
Izolim: 12.6 m2 или 0.63 m3 50 mm trashësi

Abetare: 2.52 l ose 5.04 l të dyja palët
Stuko: 11.34 kg ose 22.68 kg të dyja palët
Putty finish: 15.12 kg ose 30.24 kg të dyja palët
Pikturoj: 2.52 l ose 5.04 l të dyja palët

© www.zhitov.ru