Skema e hedhjen
Skema e hedhjen

Mur A1
Sipërfaqja totale: 4.17 m2
Pa përfunduar: 1.01 m2
Sheshi pllaka: 3.16 m2
Numri i pllakave: 105 copë
Bazament: 0.15 m

Mur B1
Sipërfaqja totale: 3.68 m2
Pa përfunduar: 0.39 m2
Sheshi pllaka: 3.29 m2
Numri i pllakave: 110 copë
Bazament: 0.9 m

Mur C1
Sipërfaqja totale: 4.17 m2
Pa përfunduar: 1.4 m2
Sheshi pllaka: 2.77 m2
Numri i pllakave: 92 copë
Bazament: 1 m

Mur D1
Sipërfaqja totale: 3.68 m2
Numri i pllakave: 123 copë
Bazament: 1.5 m

Vetëm
Sipërfaqja totale: 15.68 m2
Pa përfunduar: 2.8 m2
Sheshi pllaka: 12.88 m2
Numri i pllakave: 429 copë

Gjatësia totale e saldimet: 150.3 m
Bazament: 3.55 m
Rrethues: 6.4 m

Kostoja e pllakave: 2576.5
Kostoja e punës: 5153


© www.zhitov.ru