Land nharaunda 11.25 ramazana kana 1125 M2
Zvachose mukomberedzo kwenzvimbo 135.41 M
Nhamba mapango yokumusoro divi 9
Nhamba matanda kurutivi rworudyi 11
Kuwanda mapango rezasi divi 8 (divi urefu 30.41 mamita, kufungisisa pasuwo - 26.41 M)
Nhamba matanda kurutivi rworuboshwe 12
dzepamakona - 4 mbiru
Total namagwatidziro: 44 (kusanganisira matanda chesuwo)
Daro pakati nembiru:
pamusoro divi 3 M
kurutivi rworudyi 2.92 M
pamusoro rezasi divi 3.38 M
kurutivi rworuboshwe 3.08 M

Mari nematanda 17600

mune nhamba: 17600

© www.zhitov.ru