Všeobecný pohľad
Všeobecný pohľad
Krokvy
Krokvy
Pulty
Pulty
Vzpery
Vzpery


Veľkosť Položka
Detail 1. 6000 mm - 1 Ks.
Detail 2. 3195 mm - 2 Ks.
Detail 3. 994 mm - 1 Ks.
Detail 4. 681 mm - 2 Ks.
Detail 5. 349 mm - 2 Ks.
Detail 6. 1053 mm - 2 Ks.
Detail 7. 876 mm - 2 Ks.
Detail 8. 487 mm - 2 Ks.

Stevebné rezivo
Celková dĺžka 20273 mm (20.27 m)
Objem dreva 0.101 m3


© www.zhitov.ru