3D

Rozmery panvy - pohľad zhora
Rozmery panvy - pohľad zhora
Rozmery panvy - pohľad zboku
Rozmery panvy - pohľad zboku

Rozmery panvy - pohľad spredu
Rozmery panvy - pohľad spredu

Plochy povodia vodných: 8 m2
Objem vody v bazéne: 9.6 m3
Oblasť upstand: 6.21 m2
Vnútorná plocha: 28.4 m2
Vnútorná plocha stien a dno jamy alebo vonkajšia plocha bazénovej misy: 35.69 m2
Objem výkopu: 21.69 m3
Betónové objem: 8.09 m3


© www.zhitov.ru