3D


Podlahová plocha 27 m2

Podrobnosti dĺžka 6000 mm - 2 Ks.
Podrobnosti dĺžka 4400 mm - 11 Ks.
Podrobnosti dĺžka 500 mm - 4 Ks.
Podrobnosti dĺžka 550 mm - 36 Ks. (9*4)

Celková dĺžka časti 82200 mm (82.2 m)
Objem dreva 0.62 m3 alebo 14 kusy 6 m
Objem medzi MAS a svetre 3.43 m3 (pre izoláciu)

Koniec pripojenia meškanie do denníkov 22 Ks. (pre spojovacie prostriedky)
Koniec pripojenia prepojky pre denníky 80 Ks. (pre spojovacie prostriedky)
Celkový účel pripojenia 102 Ks. (pre spojovacie prostriedky)

Počet riadkov laty 45
Objem laty 1.35 m3 alebo 45 kusy 6 m

Počet riadkov "dosky sub-poschodí" - 38
Objem doska 0.56 m3 alebo 38 kusy 6 m


© www.zhitov.ru