Schéma upevňovací plech
Schéma upevňovací plech
upevnenie obvod 48 ks
Upevnenie na lietadle 21 ks
Spojovacie prvky na jeden list Celkom 69 ks
Oblasť z jedného listu 3 m2
Plocha 100 m2
počet listov 33.3 ks
Celkom uzávery 2298 ks


© www.zhitov.ru