Celkové rozmery schodov
Celkové rozmery schodov

pohľad spredu
pohľad spredu


Veľkosť kroku
Veľkosť kroku
Rozmery tetivy
Rozmery tetivy

pohľad zhora
pohľad zhora

fázy
fázy

Odporúčania
Zadanie spĺňa kritériá pre výpočet podľa vzorca pre pohodlné schodisko
Dostatočná hĺbka stupnice
Pohodlné schodisko - sklon 36.2°
Komfortné schodisko

Počiatočné dáta
Výška schodov 2500 mm
Dĺžka schodiska 3000 mm
Šírka schodiska 900 mm
Počet schodov 12 + podesta
Hrúbka stupnice 50 mm
Vysunutie stupnice 50 mm

Uhl sklonu schodov 36.2°

Veľkosť kroku
Výška schodu 192 mm
Dľžka schodnice 313 mm
Výška schodnice 142 mm

Oblasť všetky úrovne 3.375 m2
Oblasť hmotnej úrovni 1.665 m2

Počet kovovým profilom
Tetiva 11199 mm
podesta 5240 mm
Celkom 16439 mm


© www.zhitov.ru