Celkové rozmery schodov
Celkové rozmery schodov

fázy
fázy

Veľkosť kroku
Veľkosť kroku
Rozmery tetivy
Rozmery tetivy

Odporúčania
Zadanie spĺňa kritériá pre výpočet podľa vzorca pre pohodlné schodisko
Dostatočná hĺbka stupnice
Pohodlné schodisko - sklon 39.8°
Komfortné schodisko

Počiatočné dáta
Výška schodov 2500 mm
Dĺžka schodiska 3000 mm
Šírka schodiska 900 mm
Počet schodov 13
Hrúbka stupnice 50 mm
Vysunutie stupnice 50 mm
Hrúbka schodnice 60 mm

Množstvo materiálu pre reťazec 5390 mm
Uhl sklonu schodov 39.8°

Veľkosť kroku
Výška schodu 192 mm
Dľžka schodnice 281 mm
Výška schodnice 142 mm
Oblasť všetky úrovne 3.285 m2


© www.zhitov.ru