Celkové rozmery schodov
Celkové rozmery schodov
Kreslenie Šablóna etapy
Kreslenie Šablóna etapy
Nákres tetivy
Nákres tetivyOdporúčania
Odchýlka od vzorca je 3.8%
 • Navrhujeme, aby sa zvýšil počet stupňov ešte o 1
 • Dostatočná hĺbka stupnice
  Pohodlné schodisko - sklon 32.7°
  Pomerne pohodlné schodisko

  Počiatočné dáta
  Výška schodov 2500 mm
  Dĺžka schodiska 2300 mm
  Šírka podesty 800 mm
  Počet schodov 13
  Rotačný etapy 5
  Počet krokov, rotujúcim 3
  Hrúbka stupnice 50 mm
  Vysunutie stupnice 50 mm

  Stringer
  Dĺžka prednej hornej tetiva 1782 mm
  Dĺžka hornej tetiva plné 2142 mm
  Dĺžka prednej spodnej Stringer 1425 mm
  Dĺžka spodnej Stringer plné 1785 mm
  Hrúbka schodnice 231 mm
  Vzdialenosť na tetiva medzi prosaws na javisku 356 mm
  Uhl sklonu schodov 32.7° od podlahy

  Veľkosť kroku
  Dľžka schodnice 350 mm
  Výška schodu 192 mm
  Výška schodnice 142 mm


  © www.zhitov.ru