Odporúčania
Odchýlka od vzorca je 31.4%
 • Navrhujeme, aby sa zvýšil počet stupňov ešte o 3
 • Dostatočná hĺbka stupnice
  Pohodlné schodisko - sklon 34.3°
  Pomerne pohodlné schodisko
  Celkové rozmery schodov
  Celkové rozmery schodov

  Kreslenie Šablóna etapy
  Kreslenie Šablóna etapy

  Nákres tetivy
  Nákres tetivy  Počiatočné dáta
  Výška 2500 mm
  Dĺžka schodiska 3000 mm
  Šírka podesty 800 mm
  Počet schodov 10
  Počet stupňov spodného ramena 3
  Hrúbka stupnice 50 mm
  Vysunutie stupnice 50 mm

  Veľkosť kroku
  Výška schodu 250 mm
  Dľžka schodnice 417 mm
  Výška schodnice 200 mm

  Stringer
  Dĺžka prednej hornej tetiva 2663 mm
  Dĺžka hornej tetiva plné 3067 mm
  Dĺžka prednej spodnej Stringer 1775 mm
  Dĺžka spodnej Stringer plné 2180 mm
  Hrúbka schodnice 276 mm
  Vzdialenosť medzi reťazci na ranu pod pódiom 444 mm
  Uhol sklonu schodov 34.3° od podlahy  © www.zhitov.ru