टङ्कचित्रणम्
टङ्कचित्रणम्

गणनाफलम्
टङ्क आयतन 5.76 पु3 वा 5760 लीटर
द्रवस्य परिमाणम् 3.6 पु3 वा 3600 लीटर
मुक्त मात्रा 2.16 पु3 वा 2160 लीटर

तलक्षेत्रम् 3.6 पु2
पार्श्वपृष्ठक्षेत्रम् 12.16 पु2
कुल टङ्कक्षेत्रम् 19.36 पु2


© www.zhitov.ru