ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 27.9°
ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ 71.4% (50 L)
ਗਰਮ ਪਾਣੀ 28.6% (20 L)


© www.zhitov.ru