ਵਾਲ ਖੇਤਰ 96 m2
Square ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਕੰਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 14.4 m3

© www.zhitov.ru