ਸਕੀਮ ਿਕੜਨ ਸ਼ੀਟ
ਸਕੀਮ ਿਕੜਨ ਸ਼ੀਟ
ਘੇਰੇ ਫਿਕਸਿੰਗ 48 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ 21 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ Fasteners ਸਿਰਫ਼ 69 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 3 m2
ਖੇਤਰ 100 m2
ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33.3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਕੁੱਲ fasteners 2298 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.


© www.zhitov.ru