Mul'ata cinaa fi fuulduraa
Mul'ata cinaa fi fuulduraa
Dimensions fooqii fi dallaa cinaa
Dimensions fooqii fi dallaa cinaa

Naannoo mana magariisaa: 11.25 m2
Jildii mana magariisaa: 22.86 m3
Naannoo: 14 m

naannoo fooqii: 17.67 m2
Naannoo dallaa cinaa: 9.45 m2 (2 x 4.725)
Naannoo fuula duraa: 10.16 m2 (2 x 5.08)
Naannoo geejjibaa guutuu: 37.28 m2

Dheerinni arkii: 6027 mm (6 wantoota)

Dheerinni waliigalaa meeshaalee furmaataa: 77.96 m


© www.zhitov.ru