3DNaannoo saanii: 24 m2
Bu’uura kanaaf ulfaatina konkiriitii barbaachisu: 9.6 m3

Naannoo foormii: 8 iskuweer meetira, bal’ina fuula cinaachaa ti
Fulbaana gabatee foormii wajjin 25 0.2 m3
yookaan 13.33 gabatee dheeraa 6000 miliimeetira ta’a fi bal'ina 100 miliimeetira ta’a

Baasiiwwan

Borsaa simintoo 50 kg

Lakkoofsa boorsaa simintoo barbaachisu 67.2 (3360 kg)
baasii simintoo 13440

cirracha 8400 kg
baasii cirrachaa 2520

caccabaa 12096 kg
baasii caccabaa 4838.4

baasii mukaa 1100

Baay’ina fiitiingii 380 m
Ulfaatina rebar 337.2 kg
tarreewwan wal-qixa ta’an 11
tarreewwan dhaabbataa ta’an 31
Baasii cimsuu 6069.57

Ida'ama: 27967.97


© www.zhitov.ru