Bal'ina lafa kutaa 12 m2
Jildii meeshaalee lafa hedduu 1.11 m3

olka’iinsa qabxii A 40 mm
olka’iinsa qabxii B 70 mm
olka’iinsa qabxii C 110 mm
olka’iinsa qabxii D 150 mm© www.zhitov.ru