Naannoo boollaa: 24 iskuweer meetira
jildii qonnaa: 36 meetira kiyuubii ta’a

Baasiiwwan
Baasii boolla qotuuf bahu: 18000
baasii biyyee buqqisuu: 7200

Ida'ama: 25200


© www.zhitov.ru