Fakkii waliigalaa sadarkaa
Fakkii waliigalaa sadarkaa

Unka waliigalaa
Unka waliigalaa

tarkaanfii tarkaanfii
tarkaanfii tarkaanfii


Yaada kennaman
Foormulaa mijataa irraa maquu by 16.7%
 • Lakkoofsa tarkaanfiiwwanii hir’isuu ni gorsina ammallee irra jira 2
 • Gad fageenya tarkaanfii gahaa hin taane: 230 mm
 • Protrusion dabaluu ni gorsina F irratti 50 mm
 • Kofa mijataa inclination sadarkaa 36.9°
  Sadarkaa mijataa hin taane


  Daataa jalqabaa
  olka’iinsa olka’iinsa 1500 mm
  Dheerinni sadarkaa karoora keessatti 2000 mm
  Baay’ina tarkaanfiiwwanii 10
  Fulbaana tarkaanfii 50 mm
  tarkaanfiiwwan ledge 30 mm

  Dheerinni waltajjii 500 mm
  furdina paadiin 100 mm
  Fulbaana Dabalataa 50 mm
  Fulbaana tarkaanfii 60 mm

  funyoo sadarkaa
  Dheerinni funyoo sadarkaa 2500 mm
  Kofa sadarkaa 36.9°

  Safara tarkaanfii
  Olka’iinsa Tarkaanfii 150 mm
  Gad fageenya tarkaanfii 230 mm

  Jildii konkiriitii
  Jildii saayitii 0.04 meetira kiyuubii ta’a
  Sagalee sadarkaa tokkoo 0.012 meetira kiyuubii ta’a
  Sagalee tarkaanfii hunda 0.12 meetira kiyuubii ta’a
  Jildii Fulbaana Dabalataa 0.1 meetira kiyuubii ta’a

  fittings jedhaman
  Baay’ina fiitiingii 30 wantoota
  Baay’ina fiitiingii 24 meetira
  Ulfaatina rebar 9.47 kg
  Waliigala ulfaatina konkiriitii 0.26 meetira kiyuubii ta’a


  © www.zhitov.ru