3D

Go thala ka barele
Go thala ka barele

Dipoelo tša go bala
Bophahamo ba modumo tanka 0.2262 m3 goba 226.1947 dilitara tše dingwe
Palo ya seela 0.1414 m3 goba 141.3717 dilitara tše dingwe
Bolumo ya mahala 0.0848 m3 goba 84.823 dilitara tše dingwe

Sebaka sa tlase 0.2827 m2
Sebaka sa bokagodimo bja ka mahlakoreng 1.508 m2
Palo yohle ya sebaka sa barrel 2.0735 m2


© www.zhitov.ru