Anbefalinger
Avvik fra formelen for 31.4%
 • Forslag til å øke antall trinn mer enn 3
 • Tilstrekkelig dybde av trinn
  Praktisk trappe helling 34.3°
  Relativt behagelig trapp
  Tegningen av hele trappen
  Tegningen av hele trappen

  Tegning Mal stadier
  Tegning Mal stadier

  Tegning av trappevangen
  Tegning av trappevangen  Initial data
  Høyde på trappen 2500 mm
  Lengden på trapperom i planen 3000 mm
  Trappeløp bredde 800 mm
  Velg antall trinn 10
  Trinn på nedre streng 3
  Tykkelsen på trinnene 50 mm
  Trappenese 50 mm

  Trinn størrelse
  Trinn høyde 250 mm
  Trinn dybde 417 mm
  Høyden på stusstrinn 200 mm

  Vanger
  Lengden på forsiden av øvre vange 2663 mm
  Lengden på øvre vange full 3067 mm
  Lengden på forsiden av nedre vange 1775 mm
  Lengden på nedre vange full 2180 mm
  Tykkelsen på vangen 276 mm
  Avstand på strengen mellom flenge under scenen 444 mm
  Vinkelen på vangen 34.3° fra gulv  © www.zhitov.ru