प्लट क्षेत्र 11.25 ares वा 1125 m2
साइट को कुल परिधि 135.41 मीटर
माथिल्लो पक्षमा खामा को संख्या 9
सही पक्षमा कलम को संख्या 11
तल्लो पक्षमा खामा को संख्या 8 (पक्ष लम्बाइ 30.41 मीटर, खाता गेट ध्यानमा - 26.41 मीटर)
बायाँतिर स्तम्भ नम्बर 12
जगत पोस्ट - 4 स्तम्भ
कुल पोस्ट: 44 (गेट लागि खामा सहित)
पोस्ट बीच दूरी:
शीर्ष पक्षमा 3 मीटर
सही पक्षमा 2.92 मीटर
तल्लो पक्षमा 3.38 मीटर
बायाँ पक्ष 3.08 मीटर

खामा को लागत 17600

कुल राशि: 17600

© www.zhitov.ru