काठ को मात्रा: 0.99 m3

1 बोर्ड वा काठ: 0.015 m3
एक घन मीटर मा: 66.67 यस आकार को बोर्ड वा काठ टुक्राहरू

काठ को लागत: 6237
1 बोर्ड वा काठ को लागत: 94.5
© www.zhitov.ru