एक क्रमलाई सीढी नजिक कुल
एक क्रमलाई सीढी नजिक कुल

एक क्रमलाई सीढी नजिक कुल
एक क्रमलाई सीढी नजिक कुल

प्रारम्भिक डाटा
लिफ्ट 2700 मिमी
खुड्किलाहरू को व्यास 2000 मिमी
आन्तरिक व्यास 100 मिमी
चरणमा संख्या 11
परिक्रमा कोण, 450°
कदम को मोटाई 50 मिमी
चरण उचाइ 245 मिमी
कोण कदम 40.9°
चरण को लम्बाइ 950 मिमी

थप आकार कदम
चरण चौडाई 699 मिमी
workpiece चौडाइ चरण 746 मिमी


© www.zhitov.ru