3D

पूल को आकार - शीर्ष दृश्य
पूल को आकार - शीर्ष दृश्य
पूल को आकार - पक्ष दृष्टिकोण
पूल को आकार - पक्ष दृष्टिकोण

पूल को आकार - सामने दृष्टिकोण
पूल को आकार - सामने दृष्टिकोण

पूल पानी को सतह क्षेत्र: 8 m2
पूल मा पानी को मात्रा: 9.6 m3
एक पक्ष को क्षेत्र: 6.21 m2
आन्तरिक सतह क्षेत्र: 28.4 m2
भित्ताको भित्री क्षेत्र र खाल्डोको तल वा पोखरीको बाहिरी भाग: 35.69 m2
उत्खनन को मात्रा: 21.69 m3
ठोस को मात्रा: 8.09 m3


© www.zhitov.ru