3Dवर्ग प्लेट: 24 m2
जग लागि ठोस को राशि आवश्यक: 9.6 m3

स्थान formwork: 8 वर्ग मीटर, यो पनि पार्श्व सतह को क्षेत्र हो
जब बोर्ड formwork को मोटाई 25 काठ को मिलीमीटर को संख्या: 0.2 m3
वा 13.33 लामो बोर्डहरू 6000 मिलीमीटर र चौडाई 100 मिलीमीटर

लागत

मा सिमेन्ट बैग 50 किलो

सिमेन्ट बैग को आवश्यक संख्या 67.2 (3360 किलो)
सिमेन्ट लागत 13440

बालुवा 8400 किलो
बालुवा को लागत 2520

चोट ढुङ्गा 12096 किलो
Rubble को लागत 4838.4

काठ को लागत 1100

फिक्स्चर को संख्या 380 m
वजन कवच 337.2 किलो
तेर्सो पङ्क्तिहरू 11
ठाडो पङ्क्तिहरू 31
सुदृढीकरण को लागत 6069.57

कुल राशि: 27967.97


© www.zhitov.ru