आवास भौतिक: 4.97 m2
आन्तरिक भागहरु को सामाग्री: 4.16 m2

सामाग्री समतल मेजानाइन: 0.52 m2
भौतिक विभाजन: 2.1 m2
समतल: 1.54 m2
पछि पर्खाल को क्षेत्र: 3.74 m2

फास्टनरों लागि प्वाल: 96 पीसी।© www.zhitov.ru