बनाउन को लागि सामाग्री को मात्रा र लागत 5 ठोस को घन मिटर
मा सिमेन्ट बैग 50 किलोग्राम

सिमेन्ट बैग को आवश्यक संख्या 30 (1500 किलो)
सिमेन्ट लागत 6000

बालुवा 3750 किलो
बालुवा को लागत 1125

चोट ढुङ्गा 5400 किलो
Rubble को लागत 2160

कुल राशि: 9285


© www.zhitov.ru