အိုးအိမ်ပစ္စည်းကို: 4.972
ပြည်တွင်းရေးအစိတ်အပိုင်းများပစ္စည်း: 4.162

ပစ္စည်းထပ်ခိုးစင်ပေါ်: 0.522
ပစ္စည်း partitions ကို: 2.12
ပစ္စည်းစင်ပေါ်: 1.542
နောက်ထရံအဒေသ: 3.742

စွဲစေဘို့တွင်း: 96 PC ကို။© www.zhitov.ru