तसेच खंड: 2.9 मीटर3

खोदणे विहिरी खर्च: 1450
माती काढण्याची खर्च: 580

एकूण: 2030


© www.zhitov.ru