3D

पूल आकार - शीर्ष पहा
पूल आकार - शीर्ष पहा
पूल आकार - दृश्य
पूल आकार - दृश्य

पूल आकार - समोर दृश्य
पूल आकार - समोर दृश्य

पाणी नदीचे खोरे पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ: 8 मीटर2
जलतरण पाणी खंड: 9.6 मीटर3
एक बाजू क्षेत्र: 6.21 मीटर2
आतील पृष्ठभाग क्षेत्र: 28.4 मीटर2
: 35.69 मीटर2
उत्खनन खंड: 21.69 मीटर3
काँक्रीट खंड: 8.09 मीटर3


© www.zhitov.ru