शिफारसी
हे सूत्र सुविधा परस्पर
खोली पातळी पुरेशी आहे,
शिडी सुलभ कोन 39.8°
सोपे पायऱ्या

एकूण रेखाचित्र शिडी
एकूण रेखाचित्र शिडी

परिमाणे पावले
परिमाणे पावले

पदवी
पदवी
घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई
घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई

समर्थन पातळी
समर्थन पातळी


आरंभिक डेटा
शिडी उंची 2500 मि.मी.
योजना stairwell लांबी 3000 मि.मी.
पायऱ्या रुंदी 900 मि.मी.
पावले संख्या 13
पावले जाडी 50 मि.मी.
प्रोजेक्शन पावले 50 मि.मी.

स्ट्रिंग शिडी लांबी 3734 मि.मी.
पहिल्या समर्थन पर्यंत स्ट्रिंग सुरूवातीस पासून अंतर वरून 56 मि.मी.
चरण आधार करीता समर्थन पुरवितो 300 मि.मी.
सामग्री रक्कम एकच स्ट्रिंग समर्थन पुरवतो 2240 मि.मी.
शिडी कोन 39.8°

परिमाणे पावले
पावले उंची 192 मि.मी.
खोली पावले 281 मि.मी.
जिन्याच्या पायरीचा उभा पृष्ठभाग उंची 142 मि.मी.
क्षेत्र सर्व स्तरांवर 3.285 मीटर2


© www.zhitov.ru