एकूण रेखाचित्र शिडी
एकूण रेखाचित्र शिडी
टेम्प्लेट पावले रेखांकन
टेम्प्लेट पावले रेखांकन
Bowstring रेखांकन
Bowstring रेखांकनशिफारसी
सूत्र सोयीसाठी पासून विचलन 3.8%
 • आम्ही टप्प्यात संख्या वाढवण्यासाठी शिफारस पुढील 1
 • खोली पातळी पुरेशी आहे,
  शिडी सुलभ कोन 32.7°
  तुलनेने आरामदायक पायर्या

  आरंभिक डेटा
  शिडी उंची 2500 मि.मी.
  योजना stairwell लांबी 2300 मि.मी.
  रूंदी 800 मि.मी.
  पावले संख्या 13
  रोटरी टप्प्यात 5
  रोटरी खालील चरणांचे संख्या 3
  पावले जाडी 50 मि.मी.
  प्रोजेक्शन पावले 50 मि.मी.

  घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई
  वरच्या घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई समोर लांबी 1782 मि.मी.
  पूर्ण वरच्या घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई लांबी 2142 मि.मी.
  कमी स्ट्रिंग समोर लांबी 1425 मि.मी.
  पूर्ण कमी घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई लांबी 1785 मि.मी.
  bowstring जाडी 231 मि.मी.
  स्टेज अंतर्गत स्ट्रिंग वर पाहिले चेंडू अंतर 356 मि.मी.
  शिडी कोन 32.7° मजला पातळी

  परिमाणे पावले
  खोली पावले 350 मि.मी.
  पावले उंची 192 मि.मी.
  जिन्याच्या पायरीचा उभा पृष्ठभाग उंची 142 मि.मी.


  © www.zhitov.ru