शिफारसी
सूत्र सोयीसाठी पासून विचलन 31.4%
 • आम्ही टप्प्यात संख्या वाढवण्यासाठी शिफारस पुढील 3
 • खोली पातळी पुरेशी आहे,
  शिडी सुलभ कोन 34.3°
  तुलनेने आरामदायक पायर्या
  एकूण रेखाचित्र शिडी
  एकूण रेखाचित्र शिडी

  टेम्प्लेट पावले रेखांकन
  टेम्प्लेट पावले रेखांकन

  Bowstring रेखांकन
  Bowstring रेखांकन  आरंभिक डेटा
  लिफ्ट 2500 मि.मी.
  योजना stairwell लांबी 3000 मि.मी.
  रूंदी 800 मि.मी.
  पावले संख्या 10
  स्ट्रिंग तळाशी पायऱ्या 3
  पावले जाडी 50 मि.मी.
  प्रोजेक्शन पावले 50 मि.मी.

  परिमाणे पावले
  पावले उंची 250 मि.मी.
  खोली पावले 417 मि.मी.
  जिन्याच्या पायरीचा उभा पृष्ठभाग उंची 200 मि.मी.

  घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई
  वरच्या घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई समोर लांबी 2663 मि.मी.
  पूर्ण वरच्या घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई लांबी 3067 मि.मी.
  कमी स्ट्रिंग समोर लांबी 1775 मि.मी.
  पूर्ण कमी घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई लांबी 2180 मि.मी.
  bowstring जाडी 276 मि.मी.
  स्टेज अंतर्गत स्ट्रिंग वर gashes अंतर 444 मि.मी.
  शिडी कोन 34.3° मजला पातळी  © www.zhitov.ru