ड्रायव्हिंग शैली
ड्रायव्हिंग शैली

वॉल A1
पूर्ण क्षेत्र: 4.17 मीटर2
पूर्ण न: 1.01 मीटर2
स्क्वेअर फरशा: 3.16 मीटर2
फरशा क्रमांक: 105 पीसी
चौथर्यावर: 0.15 मीटर

वॉल B1
पूर्ण क्षेत्र: 3.68 मीटर2
पूर्ण न: 0.39 मीटर2
स्क्वेअर फरशा: 3.29 मीटर2
फरशा क्रमांक: 110 पीसी
चौथर्यावर: 0.9 मीटर

वॉल C1
पूर्ण क्षेत्र: 4.17 मीटर2
पूर्ण न: 1.4 मीटर2
स्क्वेअर फरशा: 2.77 मीटर2
फरशा क्रमांक: 92 पीसी
चौथर्यावर: 1 मीटर

वॉल D1
पूर्ण क्षेत्र: 3.68 मीटर2
फरशा क्रमांक: 123 पीसी
चौथर्यावर: 1.5 मीटर

फक्त
पूर्ण क्षेत्र: 15.68 मीटर2
पूर्ण न: 2.8 मीटर2
स्क्वेअर फरशा: 12.88 मीटर2
फरशा क्रमांक: 429 पीसी

welds एकूण लांबी: 150.3 मीटर
चौथर्यावर: 3.55 मीटर
परिमिती: 6.4 मीटर

फरशा खर्च: 2576.5
काम खर्च: 5153


© www.zhitov.ru