आंधळा क्षेत्र रेखाचित्र कट मध्ये
आंधळा क्षेत्र रेखाचित्र कट मध्ये


अंधार क्षेत्र 48.96 मीटर2
अंधार क्षेत्र 34.762 मीटर3

जियोटेक्स्टाइल 48.96 मीटर2
जाळी reinforcing 48.96 मीटर2
पाणीरोधक 74.52 मीटर2
दगड फेकणे 48.96 मीटर2
कंक्रीट 4.896 मीटर3
पृथक् 2.448 मीटर3
कपाट 14.688 मीटर3
वाळू 9.792 मीटर3
सीमा 45.6 मीटर
फॉर्मवर्क लांबी 45.6 मीटर
formwork क्षेत्र 32.376 मीटर2


© www.zhitov.ru