Plot газар 11.25 Ares буюу 1125 м2
Сайтын нийт периметр 135.41 метр
Дээд талд шон тоо 9
Баруун талд баганын тоо 11
Доод талд шон тоо 8 (талын урт нь 30.41 метр, данс хаалга руу авч - 26.41 метр)
Зүүн талын баганы тоо 12
Булан бичлэг - 4 багана
Нийт бичлэгүүд: 44 (хаалганы шон зэрэг)
Бичлэгийн хоорондын зай:
дээд талд 3 метр
баруун талд 2.92 метр
доод талд 3.38 метр
зүүн тал 3.08 метр

шон зардал 17600

Нийт хэмжээ: 17600

© www.zhitov.ru