Чадавхийг зураг
Чадавхийг зураг

тооцооны үр дүн
Савны хэмжээ 5.76 м3 буюу 5760 литр
шингэний хэмжээ 3.6 м3 буюу 3600 литр
Чөлөөт хэмжээ 2.16 м3 буюу 2160 литр

Доод газар 3.6 м2
Хажуугийн гадаргуугийн талбай 12.16 м2
савны нийт талбай 19.36 м2


© www.zhitov.ru