3D

Баррель зураг
Баррель зураг

тооцооны үр дүн
Савны хэмжээ 0.2262 м3 буюу 226.1947 литр
шингэний хэмжээ 0.1414 м3 буюу 141.3717 литр
Чөлөөт хэмжээ 0.0848 м3 буюу 84.823 литр

Доод газар 0.2827 м2
Хажуугийн гадаргуугийн талбай 1.508 м2
баррель нь нийт талбай 2.0735 м2


© www.zhitov.ru